𝐁𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐃đĸ𝐠đĸ𝐭𝐚đĨ 𝐒𝐨đĨ𝐮𝐭đĸ𝐨𝐧đŦ đĸđŦ đĨ𝐨𝐨𝐤đĸ𝐧𝐠 𝐟𝐨đĢ 𝐏𝐚đŦđŦđĸ𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝗚đ—ŋ𝗮đ—Ŋđ—ĩđ—ļ𝗰 𝗗𝗲𝘀đ—ļ𝗴đ—ģ𝗲đ—ŋ

- Has at least 1 to 2 years of experience in the Graphic Design Field.

- Mastering Adobe Products “Photoshop, Illustrator” is a MUST

- Adobe After Effects is a plus

- He/She should be skillful in Social Media Design Trends.

- Fluent in written and spoken English

 

𝐓𝐨 𝐀𝐩𝐩đĨ𝐲, 𝐏đĨ𝐞𝐚đŦ𝐞 đŦ𝐞𝐧𝐝 𝐮đŦ 𝐲𝐨𝐮đĢ 𝐑𝐞đŦ𝐮đĻ𝐞, 𝐏𝐨đĢ𝐭𝐟𝐨đĨđĸ𝐨 & 𝐌𝐞𝐧𝐭đĸ𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐨đŦđĸ𝐭đĸ𝐨𝐧 𝐓đĸ𝐭đĨ𝐞 đĸ𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐮𝐛đŖ𝐞𝐜𝐭 𝐚𝐭: 𝐜𝐚đĢ𝐞𝐞đĢđŦ@𝐛đŦđĻ𝐚đĢ𝐭-𝐞𝐠.𝐜𝐨đĻ